Peer-to-Peer (P2P) Nedir?

Peer-to-peer ya da P2P, ekonomik alanda kullanıldığında iki kişinin bir aracı olmadan direkt olarak kendi aralarında alım/satım işlemi yapmalarına verilen addır. Herhangi üçüncü bir kişi işleme dahil olmaz. Alıcı ve satıcı sadece birbirleriyle direkt iletişim kurarlar.

Bu ekonomik yapı geleneksel kapitalizm yöntemlerine bir alternatif olarak görülmektedir. P2P yapısında iş sahipleri hem ortaya çıkan ürünün hem de o ürünün üretildiği sistemin sahipleridir ve üretim için işçi istihdam ederler. Kapitalizmde, işçiler üretim hattının sahibi değildirler ve ortaya çıkan üründen herhangi bir maddi hakları bulunmaz. Onun yerine düzenli maaşlar alırlar. Kapitalist sistemin P2P sistemi sayesinde sağladığı en büyük avantaj daha fazla miktarda verim alınmasıdır.

Kapitalizm olmadığı sürece P2P de var olamaz. P2P’deki açık kaynak yazılımları ticari yazılımlarla ortaklaşa çalışır. Uber veya Airbnb gibi sistemler modelin öne çıkan bazı örnekleridir.

İşlemlerde herhangi bir aracının olmaması, servis sağlayıcının hata yapma ihtimalini daha da artırır. Bu ekstra riski en aza indirgemek için de genellikle P2P sistemlerinde işlem ücretleri düşük tutulmaktadır.

İnternet ve bilgi işlem teknolojisinin gelişmesi sayesinde günümüzde P2P ekonomi çok daha verimli bir hale gelmiştir ve direkt olarak P2P sisteminde çalışmasa bile P2P işlemlerinin daha güvenli ve hızlı gerçekleşmesini sağlayan geliştiriciler de ortaya çıkmıştır. Kripto para sistemi de P2P’ye bir örnek olarak gösterilebilir.

Bir Cevap Yazın