De-Fi Nedir?

DeFi Projeleri Merkeziyetsiz Borsalara İlgiyi Arttırdı

DeFi kelime olarak, merkeziyetsiz (decentralized) ve finans (finance) oluşan merkeziyetsiz finans işlemlerine verilen genel isimdir. Herhangi bir merkeze veya otoriteye bağlı olmadan işlem yapan finansal sistemlere verilen isimdir.

Bitcoin ve Ethereum gibi bir merkezi olmayan ve karar verici otoritelerin olmadığı sistemler DeFi için başlangıç sayılabilecek örneklerdir. Finansal araçlar yalnızca para transferi ile sınırlı olmadığı için DeFi daha gelişmiş finansal işlevleri de yerine getirmeyi amaçlar. Bunlar kredi alma, kredi verme, merkeziyetsiz borsa, sigorta, alışveriş, pazaryeri ve benzerlerini de düşünebiliriz.. Bu tür daha gelişmiş özelliklere imkan sağlayanlar arasında  CompoundKyber Network0x, Bancor, Maker ve Aave sayılabilir.

DeFi yapıları bir şekilde kullanıcılarına güven vermelidir. Her ne kadar merkeziyetsiz bir yapı dikkat çekici gelse de merkeziyetsizlik kötü amaçlar için de kullanılabilir. Bitcoin sistemi blockchain ile yapısı bozulmaz ve değiştirilemez bir matematik formülü ile sağlama alınmıştır.

DeFi sistemlerin de ortaya çıkabilecek kötü durumları engellemek için bir neden – sonuç ilişkisi vardır. Ypabileceğiniz işemler bellidir ve hangi işlemin ne gibi sonuç doğuracağı baştan belirlenmiştir.Bunun için de DeFi, Akıllı sözleşmeler, merkezsiz uygulamalar ve konsensüs protokollerine önem vermektedir.

De-Fi’nin Amacı Nedir?

DeFi, kripto para birimlerinin özgürlük söylemleri üzerine bu özgürlük anlayışını tüm finans işlemlerinde kullanılabilmesi için ortaya çıkmıştır. DeFi sistemlerinin amaçlarından biri dünya üzerinde farklı nedenler ile klasik finans sitemine erişemeyen insanların finansal ihtiyaçlarını karşılamaktır.

Yaklaşık 1,7 milyar insan klasik finans sistemine yani bankacılık işlemlerine erişimde sorun yaşamaktadır. Klasik yöntemler ile erişilemyen bu insanlara DeFi ile erişilmesi amaçlamaktadır.

Klasik finans sistemlerinde erişimim en büyük engeli fiziksel engeller olsa da, merkezi sisteme bağlı bankalara güven duymayan insanlarda büyük bir yer tutmaktadır.

De-Fi ile Klasik Finans Sisteminin Farkı Nedir?

DeFi merkezi bankalara olan güvenini kaybetmiş insalar için alternatif oluşturmaktadır. Bankacılık işlemlerinin bir merkezin otoritesi dışında neden-sonuç ilişkisine bağlı ve müdahale edilemez bir sistem ile yapabilmelerini sağlar. De-Fi ağlarına bağlı binlerce doğrulayıcı cihaz ile işlemlerin sistemin algoritmasına bağlı bir şekilde yapılabilmesine ve müdahale edilememesini sağlar. Bu cihazlar sayesinde kullanıcılar bu sistemin yürütme organı görevini görürler.

Genel olarak avantajları şunlardır:

  • Merkeziyetsiz, müdahale edilemez borsaların önünü açmıştır.
  • Herkesin parasal finans içinde olmasını sağlamıştır.
  • Bankaların en büyük özelliği olan borç verme işlemini yerine getirmektedirler.
  • Yeni projeler için fon toplanabilmesini sağlamıştır.
  • Yeni finans gereçlerinin DeFi ile kullanıma sunulmasını sağlamıştır.

De-Fi Avantajları Nelerdir?

Bankacılık sektöründe yaşanan 2008 krizi sonrası insanlar banka ve devler merkez bankalarına güvensizlik duymaya başlamıştır. Merkezin müdahale ettiği ve para politikalarını belirlemiş olmaları ve sonuçlarının tüm kullanıcıların ödemiş olması sistemin çok eleştirilmesine ve alternatif yollar aranmasına neden olmuştur.

Bitcoin bu alanda ortaya çıkan en önemli De-Fi projesi oldu. Merkezi olmayan, binlerce kişinin kullanıcı ve sistemi yürüten olmaları bir çok insana cazip geldi.

Merkezi otorite ihtiyacı duyulmayan blockchain ile, finans alanı daha özgür olmaya başladı. Kullanıcılar kendi varlıklarını muhafaza edebiliyor ve aracı olmadan bir başkasına, gizlilik ilkesi ile gönderebiliyorlar.

Bir Cevap Yazın